Norwegian | English

Unn Sønju

1938. E-mail: unnsoen@online.no, www.unnsonju.com Phone: (+47) 48139332/22609927/32759834. Atelier: Bergsliensgt. 8, 0354 Oslo og Gnr 101, 3623 Lampeland.