Norsk | Engelsk

Velkommen!

«absolutetapestry» er et nettgalleri som presenterer norsk billedvev. Galleriet har en korte tekster som belyser kunstutrykket fra ulike vinkler. For å vise de lange linjene i en ubrutt tradisjon har vi en historisk del. Hovedtyngden er lagt på moderne billedvev. Forfatterne har fått frie hender til å belyse emnet fra ulike vinkler. Heller enn å presentere noen få kunstnere har vi valgt å vise bredden i kunstformen slik den skapes seg i dag. Vårt håp er at samlingen kan skape økt interesse for billedvev, noe som kan føre til utstillinger, oppdrag og en større rekruttering til kunstformen. Billedvev er en meget tidkrevende kunstform. «absolutetapestry» gir publikum en unik anledning til å se mange ulike kunstnere. Til sammen representerer nettstedet noen hundre års arbeid av samtidskunst. Velkommen til «absolutetapestry.com»!