Norsk | Engelsk

© Bono

Verkene på denne Internett-siden er opphavsrettslig beskyttet iht. Åndsverksloven.

Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av kunstverkene ikke tillatt uten etter avtale med rettighetshaveren eller den opphavsrettsorganisasjonen han er tilknyttet. Dersom du ønsker å reprodusere verkene i en eller annen sammenheng, kan du kontakte BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for å klarere rettighetene.

 

BONO, Kjeld Stubsgt.3, 0160 OSLO, Norway.

Telefon: +47-23100350, faks: +47-23100359

E-post: bono@bono.no, internett: www.bono.no