Norsk | Engelsk

Vebjørg Hagene Thoe

1953. E-post: vebjorg@online.no, Telefon: (+47) 90956546. www.galleri2.no. Atelier: J.M. Johansensvei 20, 8340 Stamsund.