Norsk | Engelsk

ÅSE FRØYSHOV

Åse Frøyshov - Tekstiler 1974-2010.
Vernissasje og boklansering i Galleri Svae, Bygdø Allé 8, Oslo.
21.oktober kl.20.
Visning etter avtale 21/10 - 14/11. Tlf 22 44 20 86

Åse Frøyshov presenterer egen kunst i den store boken Åse Frøyshov - tekstiler 1974-2010. Boken utkom på Communicatio Forlag i forbindelse med kunstnerens retrospektive utstillinger tidligere i år, i Trondheim Kunstmuseum og på Hedmarkmuseet i Hamar. En katalogisering av egen virksomhet viste at Åse Frøyshov har skapt mer enn 300 billedtepper. Verkene presenteres kronologisk, er inndelt etter utstillinger og utsmykninger, og ledsages av korte tekster og fargeillustrasjoner. Direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Jan-Lauritz Opstad og direktør ved Trondheim Kunstmuseum Randi Nygaard Lium er bidragsytere. Siste del av boken er viet en illustrert kunstnerbiografi.