Norsk | Engelsk

AMERICAN TAPESTRY BIENNIAL 8, Nebraska, USA

AMERICAN TAPESTRY BIENNIAL 8, USA
20.september - 15.november 2010.
Elder Gallery, Nebraska Wesleyan University, USA

Ann Naustdal og Kristin Sæterdal deltar.

Andre visningssted: 22.januar - 1.mai  2011

AMERICAN TEXTILE HISTORY MUSEUM Lowell, Massachusetts,USA                                                                                        http://www.athm.org

Utstillingen er organisert av American Tapestry Alliance http://www.americantapestryalliance.org/

Mer om utstillingen: http://www.americantapestryalliance.org/Exhibitions/ATBs/ATB8/ATB8.html