Norsk | Engelsk

AMERICAN TAPESTRY BIENNIAL 8, Lowell, MA, USA

AMERICAN TAPESTRY BIENNIAL 8, USA
22.januar - 1.mai 2011.
American Textile History Museum, Lowell, Massachusetts, USA.
Utstillingen åpner 20. januar kl. 17.30

Ann Naustdal og Kristin Sæterdal deltar.

American Tapestry Biennial 8 er en juryert utstilling med deltagere fra tolv land. Utstillingen er organisert av American Tapestry Alliance og juryert av kurator Rebecca A.T. Stevens ved the Textile Museum, Washington D.C. 

AMERICAN TEXTILE HISTORY MUSEUM               Lowell, Massachusetts,USA                                                                                        http://www.athm.org

American Tapestry Alliance http://www.americantapestryalliance.org/

Mer om utstillingen: http://www.americantapestryalliance.org/Exhibitions/ATBs/ATB8/ATB8.html