Norsk | Engelsk

Anne Stabell - Grenseland, Skiens Kunstforening

Anne Stabell - Grenseland, Skiens Kunstforening
12. mars - 26. april 2015

www.skienskunstforening.no

Stabells arbeider er en lek med farger. Hun bruker tekstiler som hun maler, river i strimler og fletter sammen til bilder. Utstillingen består av flere serier, blant annet variasjoner over verk av maleren Mark Rothko, inspirasjoner fra det flate kystlandskapet i Nord-Tyskland, og optiske illusjoner. Arbeidene befinner seg i grenselandet mellom tekstil og maleri.