Norsk | Engelsk

BRITA BEEN kunstprosjekt

Brita Been presenterer noen av sine utsmykkingsoppdrag / innkjøp i gallerirommet for offentlige kunstprosjekt ved Telemark Kunstnersenter.

Presentasjonen varer til 20.08.2012.


For mer informasjon se: 

www.telemarkkunstnersenter.no 

www.britabeen.no