Norsk | Engelsk

dOKUMENTA (13), Hannah Ryggen

dOCUMENTA (13) i Kassel, Tyskland
Artistic director: Carolyn Christov-Bakargiev

9. juni 2012- 16.september 2012

Hannah Ryggens i museet Friedericianum (Friedrichsplatz 18)


Hannah Ryggens i museet Friedericianum (Friedrichsplatz 18)

Presentasjonen av Hannah Ryggen (f.1894, Malmö – d. 1970, Trondheim) består av seks billedtepper fra perioden 1935-1956, som er installert i rotunden i Fridericianum. I følge Christov-Bakargiev angriper Ryggen ”traumer fra hennes tid på et kunstnerisk nivå, som vi i dag opplever både som en dyp personlig frigjøringsprosess, og som en kommentar til kunstneres samfunnsengasjement”. Ryggens verker er utlånt fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og fra Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, og inkluderer Etiopia (1935), Gru (1936), Drømmedød (1936), Hitler-teppet (1936), Spania / La Hora se aproxima (1938) og Jul Kvale (1956).

100 Notes – 100 Thoughts, No.067: Marta Kuzma, Hannah Ryggen dOCUMENTA (13) notebook no 067 HANNAH RYGGEN, presenterer Ryggens virke som samfunnsengasjert kunstner gjennom et introduserende essay av OCAs direktør Marta Kuzma. Notatboken inkluderer illustrasjoner av Ryggens billedtepper, personlige notater, oppskrifter på farging av tekstiler samt skisser fra arbeidsboken til Hannah Jönsson (som var Ryggens pikenavn).

Om Documenta
Ifølge kurator Carolyn Christov-Bakargiev, er en av dOCUMENTA (13)s største utfordringer “å forskyve planleggingen og presentasjonen av utstillingen lenger enn det tradisjonelle formatet – fra å være en ’utstilling’ til å bli en ’konstellasjon’ av innbyrdes sammenbundne temporaliteter, kulturelle sfærer, rom, steder, historier, kunstverk og andre muligheter til å omgås kunst og verden som helhet”. Documenta er en periodisk utstilling som for første gang ble avholdt i 1955 med mål om å gjenetablere kultur og billedkunst som samfunnets fokusområde, og å på nytt koble Tyskland til den internasjonale kunstverdenen etter andre verdenskrig. Documenta har siden blitt avholdt hvert femte år, og har etablert seg som en internasjonal kunstutstilling preget av muligheten til å reflektere over sammenhengen mellom kunsten og samfunnet. Forrige utgave av documenta tiltrakk seg over 750.000 besøkende fra hele verden.

Mer informasjon om dOKUMENTA

http://d13.documenta.de/

www.oca.no