Norsk | Engelsk

HANNAH RYGGEN. VERDEN I VEVEN. NASJONALMUSEET.

Hannah Ryggen. Verden i veven.

12. juni - 4. oktober 2015

Åpning Nasjonalgalleriet torsdag 11. juni kl. 18:00 ved Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet.

Nasjonalgalleriet
Universitetsgata 13, Oslo

Det vakre og det grusomme vevet om hverandre.

Hannah Ryggen (1894?1970) ruver som en av Nordens mest betydningsfulle kunstnere fra det 20. århundret. Hennes tepper fremstår som visuelle reaksjoner på hendelser, konflikter og prosesser. Hun trakk verden inn i veven.

Hannah Ryggens store samfunnsengasjerte tepper fra 1930- og 40-årene er ikke til å komme utenom. Her får du både empati, raseri, fantasi og dybde. Noen verker er humoristiske mens andre er mer fandenvoldske eller satiriske.

Øystein Ustvedt, kurator Nasjonalmuseet


Mot midten av 1930-tallet tok hun for seg fascismens og nazismens destruktive krefter. Vold og overgrep tematiseres på måter som knytter an til moderne, maktkritisk historie­maleri. Viljen til å fortelle går hånd i hånd med en fri betoning av abstrakte mønstre, former og farger. Utstillingen følger opp en bred, fornyet interesse for Ryggens figurative og sterkt engasjerte modernisme. Den er laget i samarbeid med Moderna Museet i Malmö.

Kurator for utstillingen er Øystein Ustvedt.

http://www.nasjonalmuseet.no