Norsk | Engelsk

MARIANNE MANNSÅKER. Fredrikstad Kunstforening.

Marianne Mannsåker: CHROMA
2. - 24.april 2016

Vernissage lørdag 2. april kl 12
Fredrikstad Kunstforening
Ferjestedsveien 5A, 1606 Fredrikstad

 

Jeg har i mange år omformet store deler av mitt maleri til billedtepper. Nå går jeg i motsatt retning: erfaringene fra billedveven gir næring til mitt maleri i en ny fase. Formatene har gått ned. Maleriene framstår som fortettede motstykker til teppene.   Som utstillingens tittel Chroma antyder, kretser bildene rundt begrepet farge. En personlig og assosiativ tilnærming preger arbeidet, både fargemessig og formelt. Flertallet bilder er i akryl/pva, gouache, akvarell, pastell og fargeblyant på lerret og papir. Ett billedteppe er også med på utstillingen. Skogbunn (2006) er et av mine siste tepper, fra utstillingen Minnetavler i 2007, og har klare forbindelseslinjer til malerier fra senere år.       Bildene kan ses som rent abstrakte komposisjoner, med fargens klangpotensiale som viktigste ingrediens. Fargen spenner fra dyp sverte via jordklanger og rene farger til høyeste lys. Fargene er oftest tynt og transparent malt, så underliggende lag lyser igjennom. Imidlertid bærer titlene bud om underliggende betydningsskikt av språklig og eksistensiell art. Videre finnes referanser til musikk, arkitektur, natur og så klart til kunsthistorien.   Billedmessig anser jeg geometrien som essensiell og fargens klangkvalitet som autonom. Det geometriske og det organiske overlapper hverandre, som i prismatiske og krystallinske strukturer. Viktig er også tallmessige forhold, komposisjonelt og symbolsk. Grunnstrukturen i veven, vertikalt – horisontalt, preger mitt aktuelle arbeid og koordinatene som danner grid er naturlige holdepunkter

http://www.fredrikstad.kunstforening.net/