Norsk | Engelsk

NÅR KUNSTVERKET RAKNER. Hannah Ryggens "Vi lever på en stjerne"

Det monumentale billedteppet "Vi lever på en stjerne", som hang i foajeen i høyblokka i Regjeringskvartalet, ble rammet av terroren 22. juli 2011. Museumsnytt nr.1/2012 om restaureringsarbeidet av billedteppet.

Billedkunstneren Hannah Ryggens store verk "Vi lever på en stjerne", hang i regjeringsbyggets vestibyle som en påminner til landets ledere om hva de har å ta vare på: Universets mysterier og kjærlighetens sentrale stilling i vår verden. Det mektige kjærlighetsteppet ble rammet av terroren 22.juli 2011. debatten om hva som skal gjøres med skadene er ikke over.

Les mer: http://www.muho.no/wp-content/uploads/2012/02/museumsnytt_2012_01.pdf