Norsk | Engelsk

PÅ VEI GJENNOM, Solveig Aalberg

PÅ VEI GJENNOM
Nye arbeider av Solveig Aalberg
12.mai - 23. juni 2012
Galleri Trafo, Asker

Utstillingen "PÅ VEI GJENNOM" har bevegelse og forflytning som gjennomgående tema. Vi inviteres inn i og gjennom, ikke bare utstillingsrommet, men også de syv verkene. Solveig Aalbergs arbeider kjennetegnes ved å være enkle og nedskrellet; ikke minimalistiske, men med kraft i begrensningene. Hun søker en forening av den taktile materialitet og tankens spillerom.  Aalberg bruker tegning som første fase i prosessen fram til ferdige arbeider, og digitale verktøy i temaene som etterpå realiseres i flatvev eller digital vev.
Det gies ut en kataog til utstillingen.


Utstilingsperiode 12. mai- 23. juni 2012
Åpningstider torsdag 12-18, fredag, lørdag, søndag 12-16.
Galleri Trafo
Lensmannslia 60, 1383 Asker
www.galleritrafo.com
post@galleritrafo.com

Lørdag 16. juni klokken 1300 blir det et møte med Solveig Aalberg i galleriet der hun vil fortelle om tankene bak og arbeidet med utstillingen.