Norsk | Engelsk

RAGNHILD MONSEN. BOA, Oslo.

10. januar - 3. februar 2019

Utstillingsåpning på BOA torsdag 10. januar kl 18:00

BOA
Rådhusgata 19, Oslo

Ragnhild Monsen

Billedveven er Ragnhild Monsens hovedmedium, selv om kunstneren også jobber med installasjon og friere tekstile teknikker. Utstillingen på BOA viser klassisk todimensjonale billedtepper, til dels i store formater, sammen med en serie mindre objekter, kalt ikoner. Ikon-serien har blitt til parallelt med teppene og er fra de siste fem årene. Det er første gang arbeidene stilles ut i Oslo.

Ikoner er tradisjonelt forbundet med gresk-ortodoks religiøs tilbedelse, men betegner også de digitale symbolene vi bruker til daglig på teknologiske plattformer. I Monsens kunstnerskap står de imidlertid som fysiske, taktile symboler på mentale tilstander. Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen, og de fire elementene jord, ild, luft og vann er ofte tilstede i arbeidene.
Ikonenes tredimensjonalitet gjør at de trer fram som skulpturelle arbeider i rommet. Med farge rikdom, sanselighet og symbolikk, berører de noe spirituelt. Med sine uventede material-kombinasjoner rommer de også humor. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til fantasien og menneskets trang til å skape mening.

Dualismen i form av motsetningspar går som en tråd gjennom Monsens kunstnerskap; livet
?og døden, lyset og mørket, feminin og maskulin. Dette er grunnleggende temaer som følger hennes kunstneriske praksis. Hun skaper ladede og energiske visualiseringer av allmennmenneskelige erfaringer, som gjør kunsten demokratisk og øker gjenkjennelsen hos publikum.Monsens billedunivers omslutter oss slik med menneskelige fellesnevnere, i form av ekspressive, visuelle strukturer.

Ragnhild Monsen (f. 1948) er utdannet ved Statens lærerskole i forming (1973–76), under Maria Koppen. I perioden 1976–80 var hun assistent hos tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal, som senere ble kollega og nær venn. Monsen jobber hovedsakelig med billedvev, og er en tradisjonsbærer såvel som en av våre mest sentrale tekstilkunstnere. Kunstneren har en lang merittliste med store utsmykningsoppdrag, betydelige separatutstillinger og installasjoner ba?de innenfor rom og i natur. Det 3 X12 meter lange billedteppet Universet innenfor som henger pa? Rikshospitalet i Oslo, er et av hennes mest kjente verker. I 1997 ble hun, som den første tekstilkunstneren, invitert til festspillutstiller i Bergen.
ragnhild-monsen.com