Norsk | Engelsk

SANDNES KUNSTFORENING: Turné

Utstillingen Turné med de fire kunstnerne Fie von Krogh, Dorthe Herup, Barbro Hernes og Brita Been vises nå i Sandnes kunstforening.
Utstillingen står til 19. mars.

Sandnes Kunstforening

http://www.sandnes.kunstforening.net

I utstillingskonseptet TURNÉ er det mangfoldet av kunstneriske uttrykksformer og teknikker som fremheves. Kunstnernes felles referansegrunnlag er interessen for, og inspirasjonen fra, andre kulturer. Og med røtter i egne håndverksmessige tradisjoner har hver og en av dem utviklet sitt særegne uttrykk gjennom tid. De fire kunstnerne ønsker å gi publikum en opplevelse av variasjon i uttrykk og format, men hvor hvert enkelt arbeid blir fremhevet og samtidig gir gjenklang til helheten. I en tid hvor faget kunst og håndverk står for fall i skolen, ønsker vi også å belyse rikdommen av innfallsvinkler til læring som både kunsten og håndverket ivaretar.

Brita Been arbeider med store og tydelige tepper. For vegg og for gulv. Mønster er hennes fascinasjon, og mønstrenes mangfold gir uendelige muligheter for variasjon.  Mønstrenes iboende struktur inspirerer henne og er en konstant kilde til begeistring og danner derfor basisen i Beens arbeid. Mønstrene blir bearbeidet, endret i størrelse, form og farge, og til slutt materialisert gjennom den møysommelige prosessen det er å veve tepper.

Dorthe Herups arbeider er et prosjekt om sine forfedre.Med utgangspunkt i gamle foto av familiemedlemmer fra rundt år 1900-1930 og i egen billedvev-teknikk, gir hun hver av de avbildede et personlig uttrykk som samsvarer med den informasjonen hun greier å samle om hvert enkelt familiemedlem. Som en formidler av familiens historier som kan videreføres til barnebarn og kommende slekt. En inspirasjon til publikum til selv å forske i sine egne familiehistorier.