Norsk | Engelsk

SIDSEL COLBIØRNSEN, Kunstmuseet KUBE, Ålesund 2012

BILDER I VEV
15. september - 2. desember 2012
Kunstmuseet KUBE
Apotekergata 16, Ålesund.

Åpning lørdag 15. september kl. 14:00

SIDSEL COLBIØRNSEN  ”Bilder i vev” , KUNSTMUSEET KUBE 15.09.-02.12.12

I år er det 40 år siden Sidsel Colbiørnsen debuterte med sine første separatutstillinger. Det er også 70 år siden hun ble født i Oslo. Gjennom det meste av sitt voksne liv bodd på værrike og landlige Godøya på Sunnmøre.

Utstillingen fyller to hele etasjer på KUBE og viser verk som er klippet rett ut av veven i dag, og helt tilbake til 1990 tallet.

Sidsel ble ferdig utdannet ved Statens Kunst og Håndverksskole i 1962. Sidsel tilhører den generasjonen som på 1970 tallet brøt med det tradisjonelle figurative billedvevuttrykket. Datidens etablerte og rådende billedvevere hadde en sterk tro på at den tradisjonelle billedveven, med et forenklet figurativt formspråk, var suveren. Men ungdommen hadde andre idealer og ville heller finne sin egen form.

Mens andre billedvevere benyttet relieffer og brøt opp det rektangulære formatet utfoldet Sidsel seg i et abstrakt formspråk og eksperimenterte med vevteknikker, og materialer.

Nærmiljøet på Godøya har hatt stor betydning for Sidsels arbeider selv om det kanskje ikke alltid har kommet billedlig til uttrykk, men det har hatt stor innvirkning på arbeidsprosesser og materialtilgang. Etter en periode med abstraksjoner og utprøving av nye materialer, har hun hovedsakelig benyttet seg av ull fra spelsau, som har gresset på Godøya, kombinert med syntetiske farger. På mange måter har hun løftet opp den solide billedvevtradisjonen som lå til grunn for hennes utdannelse, men samtidig har hun lagt vekt på å fornye fargemetoder, motivvalg og formspråk.

MOTIVER

Sidsel henter ofte inspirasjon fra kunsthistorien eller historien om de forgangne sivilisasjoner, men hun låner også motiver fra dagens media som taler til henne. Det kan være glansete, kontrastrike bilder fra kjente magasiner eller svart/hvittfoto fra avisene som hun fargesetter. Hun kan gjerne frekt og freidig sette sammen fragmenter som en del fra slangeportalen på Urnes stavkirke og et madonnamotiv til en helhetlig komposisjon (”Urnes og Madonna” 2009”). Sidsel har et subtilt og presist formspråk. Hun er lett gjenkjennelig ved bruken av klare kontraster eller duse overganger, skarpe streker eller fragmenterte motiver.  Hun kan på imponerende vis nærmest male med veven i det ene motivet, mens et annet kan få fotografisk karakter. Hennes motiver og historiske referanser vekker vår nysgjerrighet og undring samtidig som de gir oss ro og glede. Sidsel er blant nestorene i faget i dag.

Vi gleder oss over Sidsel Colbiørnsen som har fylt 70 år i år, og som fortsatt fornyer både seg selv og billedvevens tradisjoner.                                                                                  

Nils Anker, direktør for Kunstmuseet KUBE og ansvarlig kurator for utstillingen.

Tlf 41519374