Norsk | Engelsk

UNWOVEN WORLD: BEYOND THE PLIABLE PLANE

UNWOVEN WORLD: BEYOND THE PLIABLE PLANE
med verk av Brit Fuglevaag, Elisabeth Haarr og Sidsel Paaske

Åpningsdato: Onsdag 9.april kl. 19:00
med konsert av Kim Myhr organisert i samarbeid med Ultima

Utstillingsperiode: 10. april - 22. juni 2014

Office of Contemporary Art Norway
Åpningstider torsdag – fredag 15:00 – 19:00, lørdag – søndag 12:00 – 19:00

Office for Contemporary Art Norway

Nedre gate 7, 0551 Oslo

www.oca.no

OCA er stolte av å kunne annonsere sitt vårprogram med åpningen av ‘Unwoven World: Beyond the Pliable Plane’. Denne utstillingen presenterer verk av kunstnerne Brit Fuglevaag, Elisabeth Haarr og Sidsel Paaske som i 1970-årene utforsket den private sfæren og hverdagsobjekter. Disse kunstnerene engasjerte seg i en søken etter tradisjonelt håndverk, tekstiler samt bruk av repetisjon, og vektla på den måten behovet for å utforske alternative moduser, systemer og medium. Gjennom veveteknikker, tekstiler og bruk av serier insisterte de på den todimensjonale overflatens kommunikative rolle som noe som kunne bevege seg utover selve bildet. Disse kunstnerne tok opp tråden til norske tekstilkunstnere som var virksomme fra slutten av 1800-tallet og deres problematisering av medias rolle i samfunnet, der media hadde forsterket en strømlinjeformet oppfatning av det private og offentlige rom.

De tre kunstnerne Fuglevaag, Haarr og Paaske var alle svært virksomme i de opphetede debattene omkring kunstnernes rolle i samfunnet og forsøkte å utfordre synet på hva som var allment ansett som akseptable kår for å arbeide med kunst. De stilte spørsmålstegn ved det verdigrunnlaget som bestemmer kunstens rolle i samfunnet. Gjennom å presentere sentrale verk, blant annet verk som før aldri har blitt vist offentlig tidligere, har utstillingen ‘Unwoven World: Beyond the Pliable Plane’ som målsetting å fungere som en historisk indeks, reaktivert med performative elementer som ord, tekst og konsert. Denne utstillingen vil også presentere den første engelske oversettelsen av Paaske’s dikt Indigo, første gang utgitt på norsk i 1979.

‘Unwoven World: Beyond the Pliable Plane’ markerer avslutningen på programmet ‘Fashion: the Fall of an Industry’, en foredragsrekke som ble holdt hos OCA høsten 2013.

Foredragene analyserte nedgangen i tekstilindustrien i Norge på 1970-tallet, så vel som den kunsteriske reaksjonen mot og refleksjonen omkring de uforutsette aspektene av

industrialiseringen, blant annet å ivareta miljø og arbeidsforhold, og den sosiale påvirkningen som kom som følge av at produksjonen ble flyttet utenlands.