Norsk | Engelsk

VERDENSVEVEN 5. Om skog. Arakne.

Vevkollegiet ARAKNE

Verdensveven 5
Om skog

Anne-Kirsti Espenes, Kamme Greiff, Mette Handberg, Randi Heitmann Hjorth

Norsk Skogmuseeum, Elverum
2.juni - 28.juli 2012

Vevkollegiet ARAKNE holder sin 5. utstilling i Prosjektet Verdensveven -  hvor vi med billedveven som kunstform "tar pulsen på tiden" og setter fokus på aktuelle forhold i vårt samfunn.

Vevkollegiet ARAKNE www.arakne.no.

Denne 5. utstillingen vises i Galleriet til Norsk Skogmuseum i Elverum, fra 2. juni til 28. juli 2012

Norsk Skogmuseum:  www.skogmus.no